SYSTÉM LAS SKC-T - Klasifikace podle normy EN 13063-3 T200 P1 W3 O50

VZDUCHOVÝ A SPALINOVÝ SYSTÉM (SPS) – ke s kotlům z uzavřenou spalovací komorou

Komínový keramický systém  LAS SKC-T je určen pro připojení více plynových kotlů do jednoho komínu u vícepodlažních budov.

Komínový keramický systém  LAS SKC-T plní požadavky nejmodernějších zdrojů tepla vytápěných plynem, ve kterých spalování probíhá v uzavřené spalovací komoře. Prostor mezi komínovou tvárnicí a keramickou vložkou plní funkci šachty pro přívod vzduchu ke spalování a keramická vložka slouží k odvádění spalin. V tomto systému je vzduch potřebný ke spalování veden protisměrně k proudu odváděných spalin a částečně se ohřívá.

Systémy LAS SKC-T nabízíme ve třech průměrech:      
Ø  140 - ke třem zapojením kotlů o výkonu 21-25 kW      
Ø  200 - k šesti zapojením kotlů o výkonu 21-25 kW          
Ø  250 - k deseti zapojením kotlů o výkonu 21-25 kW

Při zapojení několika kotlů v jednom patře je třeba zachovat příslušné vzdálenosti ve svislém směru dle schématu: 

 


 

 

Kontakt

"CJ BLOK" Sp. z o.o., organizační složka Sokolovská 82/3
56802 Svitavy
IČ 28860071
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A vložka 17725
Tel. +420774123684
Tel. +420731773731
E-mail: svitavy@kominy-cjblok.cz