Komínový systém ENERGO keramik

CJ Blok® uvádí do prodeje dvousložkový komínový systém Energo Keramik bez minerální izolace.

- k odvodu spalin z topných zařízení s otevřenou spalovací komorou

- pro suchý i mokrý provoz (tuhá paliva včetně kotlů 3. až 5. emisní třídy, plyn a kapalná paliva).

- požární odolnost EI 90 - LA90,20 mm od hořlavých materiálů

- klasifikace podle normy ČSN EN 13063-1 T600 N1 D 3 G20 a ČSN EN 13063-2 T400 N1 W 3 O20

Základním prvkem komínu Energo keramik jsou nově vyvinuté komínové pláště s vynikajícími tepelně izolačními
vlastnostmi (R30). Montáž komínu je tak jednodušší a rychlejší. Pláště jsou vyráběny pro komíny

- jedno průduchové

- dvou průduchové

- jedno průduchové s ventilační šachtou.

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené konstrukci komínu je tento nový systém vhodný pro pasívní a nízkoenergetické domy, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy a zabránit "větrání" komínem. Komínový systém CJ Blok Energo keramik je doplněn tepelně-izolační a těsnící membránou, která zamezuje odvětrání tepla z komínu mimo stavbu a zvyšuje teplotu v nadstřešní části.

 


 

 


 

 

Kontakt

"CJ BLOK" Sp. z o.o., organizační složka Sokolovská 82/3
56802 Svitavy
IČ 28860071
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A vložka 17725
Tel. +420774123684
Tel. +420731773731
E-mail: svitavy@kominy-cjblok.cz